Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

O muzeum

Dzięki bogatej kolekcji hrabiowskiego rodu Schaffgotschów początki Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach sięgają aż XVIII wieku. Początkowo okazy przyrodnicze były przechowywane w Sobieszowie, a po stu latach przeniesione do zespołu budynków poklasztornych, szczególnie zaś w tzw.  Białym Domu oraz w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. W reprezentacyjnym Długim Domu, kolekcje przyrodnicze, jako ogólnodostępne muzeum, funkcjonowały od 1920 roku.
W 1954 roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze udostępniano jako Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach Śląskich, bo do 1976 roku Cieplice funkcjonowały jako osobne miasto. Otwarcie nowej siedziby Muzeum w Cieplicach Śląskich-Zdroju odbyło się w 1967 roku – tak rozpoczęła się wystawiennicza działalność w zabytkowym Pawilonie Norweskim, która została zakończona dopiero 6 listopada 2013 roku.

2010

W 2010 roku miasto przejęło część dawnego klasztoru pocysterskiego w Cieplicach i 12 sierpnia 2013 roku rozpoczęła działalność nowa siedziba muzeum w pięknie odremontowanym Zespole Pocysterskim leżącym koło kościoła Św. Jana Chrzciciela.


Dziś w Muzeum można obejrzeć tysiące okazów ptaków, ssaków, skamieniałości, poroży, motyli, muszli, minerałów, przekrojów drzew, czy gipsowych modeli grzybów. Dostępne są wystawy stałe oraz odbywają się tutaj również wystawy czasowe – o charakterze historycznym, artystycznym i przede wszystkim przyrodniczym.


W 2011 roku, podczas prac remontowych, odkryto w klasztorze freski, stanowiące jeden z najciekawszych ikonograficznie zespołów barokowych malowideł na Dolnym Śląsku m.in. przedstawiających fragmenty z żywota św. Bernarda z Clairvaux. Freski powstały w 2 poł. XVII wieku.

  • 1920   ·   Kolekcje przyrodnicze (jako muzeum) prezentowane są w Długim Domu.
  • 1954   ·   Działalność rozpoczyna Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach Śląskich.
  • 1967   ·   Nowa siedziba w Pawilonie Norweskim w Cieplicach Śląskich-Zdroju.
  • 2013   ·   Muzeum Przyrodnicze przenosi się do nowej siedziby w Zespole Pocysterskim przy kościele Św. Jana Chrzciciela.
Skip to content