Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Nabór na wolne stanowisko Asystent dyrektora

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego

W Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Asystent Dyrektora

Opis stanowiska:

 • prowadzenie sekretariatu muzeum ;
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji ;
 • ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej ;
 • terminowa wysyłka wszelkiej korespondencji i przesyłek służbowych ;
 • odpowiedzialność za właściwy obieg dokumentów;
 • wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
 • obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń znajdujących  się w sekretariacie;
 • protokołowanie zebrań, posiedzeń i narad organizowanych przez Dyrektora;
 • prowadzenie sekretariatu Rady Muzeum;
 • prowadzenie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą;
 • prowadzenie rejestrów umów zawartych przez Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie: co najmniej średnie;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • komunikatywność;
 • efektywne zarządzanie czasem;
 • sumienność;
 • umiejętność zarządzania emocjami;
 • umiejętność uważnego słuchania;
 • dyskretność;
 • umiejętność sporządzania pism biurowych;
 • znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość narzędzi MS Office (Outlook, World, Excel, PowerPoint).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie (CV, list motywacyjny, kopie świadectw pracy) w sekretariacie  Muzeum Przyrodniczego w Jelenie Górze ul. Cieplicka 11A lub listem z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrektora” do dnia 20 października 2022 r. do godziny 15:00

Otwarcie ofert nastąpi :  21 października 2022 r.

Wybrany kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skip to content