Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN

         Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych

na obserwację przyrodniczą,

z cyklu

„ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA i REGIONU”

pt.: „Świat grzybów”

I. Wiadomości wstępne

1. Organizatorem konkursu jest  Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

II. Cele i tematyka konkursu

Propagowanie problematyki przyrodniczej w regionie karkonoskim wśród dzieci i młodzieży.

Świat grzybów w Karkonoszach i regionie jeleniogórskim, reprezentowany jest przez gatunki zasiedlające różne ekosystemy. Lasy, zarośla, parki, a także łąki i pastwiska jesienią ozdobione są setkami gatunków grzybów. Tworzą one owocniki o przeróżnych kształtach i barwach. Obok roślin i zwierząt zalicza się je obecnie do osobnego królestwa organizmów żywych. Przez ludzi doceniane są przede wszystkim w kuchni za walory smakowe. Wykorzystuje się je także w medycynie i farmakologii za względu na zawartość cennych, prozdrowotnych składników. Grzyby pełnią również ważne funkcje w przyrodzie, zwłaszcza gatunki współżyjące z drzewami, a także gatunki rozkładające obumarłe drzewa, opadłe igliwie i liście.

 Celem konkursu jest namalowanie, narysowanie lub wykonanie inną dowolna techniką przedstawienia grzybów w ich środowisku naturalnym. Praca może przedstawiać owocniki jednego lub kilku gatunków rosnących w Karkonoszach i regionie jeleniogórskim.

III. Organizacja konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Przewiduje się trzy kategorie wiekowe oceny prac:

   – dla klas I-III

   – dla klas IV- VI

    – dla klas VII-VIII

3. Uczniowie – uczestnicy Konkursu pracują samodzielnie przy konsultacji nauczycieli, którzy

    udzielają im pomocy.

4. Wykonane prace muszą być podpisane (pismem drukowanym) i zawierać następujące

informacje:

    – imię i nazwisko

    – szkoła i klasa

5. Terminy poszczególnych etapów Konkursu:

    I etap    – nadsyłanie prac  – do 31.10.2022 roku

    II etap   – ogłoszenie wyników  – do 4.11.2022 roku

    III etap  – rozdanie nagród laureatom  – do 18.11.2022 roku, godz. 16.00

IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. W konkursie zostanie nagrodzonych i wyróżnionych 18 osób, w następujący sposób:

Szkoły podstawowe kl. I-IIISzkoły podstawowe  kl. IV-VISzkoły podstawowe  kl. VII-VIII
miejsce pierwszemiejsce pierwszemiejsce pierwsze
miejsce drugiemiejsce drugiemiejsce drugie
miejsce drugiemiejsce drugiemiejsce drugie
miejsce trzeciemiejsce trzeciemiejsce trzecie
miejsce trzeciemiejsce trzeciemiejsce trzecie
wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

V. Inne informacje

1.  Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, a nauczycieli do rozpropagowania

    Konkursu wśród dzieci – uczniów szkół.

2. Technika prac dowolna (suszone rośliny, rysunek, malarstwo itp.). Format prac A4 i A3 (bez prac

    przestrzennych).

3. Ewentualne pytania należy kierować do: Czesław Narkiewicz – mykolog,

    Aleksandra Nowak-Odelga, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A,

    58-560 Jelenia Góra, tel. 75 75 515 06, e-mail: ola@muzeum-cieplice.pl

Prace należy składać (osobiście lub pocztą),

na adres:

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,

ul. Cieplicka 11A

58-560 Jelenia Góra

Skip to content